Op de speelleergroep is er veel ruimte voor 'vrij spel', op school kiezen de kinderen, onder begeleiding van de leerkracht, met welk lesmateriaal ze werken, hoe lang en in welk tempo. Op de buitenschoolse opvang kiezen ze zelf aan welke activiteiten ze meedoen en denken ze mee over de invulling van het vrijetijdsprogramma. 

Verantwoordelijk

Kortom, in het Montessori Kind Centrum krijgen de kinderen veel (keuze)vrijheid. Hierdoor leren zij dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven en handelen. Je gedrag is daarmee afhankelijk van je besluiten, niet van de omstandigheden. 

De leerkracht of pedagogisch medewerker geeft daarbij de kaders en grenzen aan die passen bij de situatie en bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

Ervaringen opdoen

Wij bieden een scala aan uitdagende spel- en lesmaterialen, opdrachten en activiteiten. Zo garanderen we dat kinderen op een breed gebied voldoende kennis en vaardigheden opdoen en er geen hiaten ontstaan in wat ze leren en ervaren. Zowel op de speelleergroep, school en BSO. De kinderen kiezen zelf waar ze op welk moment mee spelen, aan welke activiteiten ze meedoen of wat ze op welk moment willen leren, maar kinderen die altijd voor dezelfde spel- en lesmaterialen, activiteiten of leerstof kiezen, moedigen we aan om ook andere ervaringen op te doen. De leerkracht of pedagogisch medewerker houdt de regie.