Professionele hulp dichtbij

 

Wat kunnen de gezinswerkers van het buurtteam betekenen voor leerlingen en ouders van LEF

  • Wij ondersteunen u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële vragen). Het is mogelijk dat de IB-er, mentor of leerkracht u adviseert om contact met ons op te nemen, of dat school u uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam, waarbij school ons bij u introduceert. De hulpverlening van het buurtteam is op vrijwillige basis.
  • Wij ondersteunen school met consult en advies over zorgsignalen betreffende leerlingen. Gesprekken over leerlingen zijn altijd geanonimiseerd, daar dragen we zorg voor. Daarnaast zijn we beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken met leerlingen en ouders als dat wenselijk is.

De gezinswerkers/Het buurtteam

  • Wij zijn (minimaal) hbo-opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen en werk goed. Onze ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig.
  • Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden.
  • We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past en bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt.
  • We zijn actief in de wijk en in de stad Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals scholen, huisartsen, JGZ, samenwerkingsverband en leerplicht.
  • Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in afstemming met u als ouder.
  • Als er naast de ondersteuning van het Buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen wij aanvullende zorg betrekken.

Bereikbaarheid

Wij zijn op diverse manieren bereikbaar, zie de contactgegevens boven- en onderaan.
Aan LEF zijn gezinswerkers van het buurtteam Ondiep-Pijlsweerd verbonden: