Bij LEF werken we niet met een onderwijsprogramma voor het gemiddelde kind. Wij denken namelijk dat het gemiddelde kind helemaal niet bestaat.

Er is ongelooflijk veel onderzoek gedaan over de effectiviteit en kwaliteit van onderwijs. Zo weten we dat kinderen het meest leren door te ervaren en te onderzoeken. Door onderwijs af te stemmen op ieder kind en door samen te werken. We zien kinderen als ontdekkers en onderzoekers. Montessori materialen en andere moderne leermiddelen stimuleren deze onderzoekende en ontdekkende houding. Daarom is het aanbod en de organisatie van ons onderwijs anders dan bij 'klassikale' scholen. Op LEF krijg je een heldere instructie over een nieuw leerdoel. Je zit in een groepje met kinderen waarvoor dit doel ook nieuw is. Aan de hand van je eigen leerdoelenboekje ga je daarna oefenen met het leerdoel. Als je denkt dat je het snapt checkt de leerkracht of je het beheerst. Dit kan door een bewijswerk of een toets te maken. 

Op maat

Bij LEF kijken we naar de ontwikkeling en groei van het kind. Op grond daarvan richten we ons dagprogramma en rooster in. Een programma waarin we goed kijken naar kwaliteiten en ontwikkelpunten, maar ook naar gevoelige perioden, leerstijl en leertempo. Ieder kind haalt de doelen die horen bij het programma van het basisonderwijs; alleen de wijze waarop verschilt. Het ene kind leert bijvoorbeeld de keersommen met een tablet, het andere kind met concreet montessorimateriaal, het ene kind doet er 2 weken over, het andere kind misschien 6 weken. Dat kan bij LEF.

De groepen zijn heterogeen samengesteld. Dit houdt in dat in iedere groep zitten 3 leeftijden bij elkaar zitten. Zo ervaren de kinderen achtereenvolgens de rol van jongste, middelste en oudste.

Bewegen en keuzes maken

Kinderen werken in een eigen lokaal, maar ook in andere ruimtes in het Kind Centrum. Kunnen bewegen en keuzes leren maken, vinden we belangrijk. In ons gebouw hebben we dan ook flexplekken, banken, groepstafels en heerlijke zitzakken. Om samen te werken of eigen werk te doen op een eigen gekozen plek.

Natuur en cultuur

We vergroenen ons schoolplein om de natuur dichterbij te halen, ook midden in de stad. Spelen en ontdekken staan hierbij centraal. Binnen en buiten werken loopt in elkaar over op LEF.

Onze samenwerking met 'De Dansers' zorgt voor een stevige creatieve, expressieve impuls van ons onderwijs. Gedurende het jaar verzorgen zij lessen en activiteiten. Soms in, en soms buiten ons kindcentrum. Nieuw zijn de 'LEF dagen' , waarop zij de kinderen een dag lang onderdompelen in dans, theater en expressie. Dit doen we vier maal per jaar. 

Openingstijden

Maandag  tot en met vrijdag van 08:30 - 14:00 uur
De deuren zijn vanaf 08:10 geopend en bent u als ouder welkom in de groep.
Vanaf 08:20 uur is de leerkracht op de groep en vertrekken de ouders uit het lokaal. 

Tijdens de reguliere schoolvakanties en studiedagen van LEF zijn wij gesloten. De jaarplanning vindt u onder het kopje documenten.