De MR bestaat uit twee personeelsleden en drie ouders. Zes keer per jaar overleggen zij met elkaar en met de directeur over beleidszaken vanuit school.

De oudercommissie bestaat uit Evert Jan Hetebrij (voorzitter), Ilse de Jager, Joost Wegman, Lonneke van Ewijk en Anne Sleper.

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) heeft verschillende taken op een basisschool. De MR vertegenwoordigt zowel het personeel als de ouders en behartigt hun belangen. De raad praat en denkt mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.

Er wordt ook ingebracht wat er bij de achterban leeft en die wordt op de hoogte gehouden. Mocht je twijfelen of het een zaak is voor de MR of niet, overleg dan even met de leerkrachten of ouders van de MR.

Mailadres van de MR is mr@lefutrecht.nl